torsdag 23. juni 2022

De svarte årene

Skaugum fotografert etter krigen.
(Foto: Asker bibliotek/Lokalsamlingen)

De svarte årene har vi kalt denne artikkelen. Det var Askers prest og lokalhistoriker Hans Christen Mamen som brukte tittelen Den svarte dagen på det innledende kapittelet i sin bok Asker under okkupasjonen.
Som vi ser andre steder i dag, blir land andre steder i Europa også forsøkt tatt med vold av større naboland.
I 1940 valset den tyske okkupasjonsmakten over Norge.
Men den norske folkeviljen klarte ikke okkupasjonsmakten å knekke. Mange snek seg til å høre på radiosendinger fra London. Noen bistod jøder med å flykte til Sverige, andre deltok på ulike vis i arbeidet knyttet til motstandsbevegelsen Hjemmestyrkene og Milorg.

Gå inn på lenken under og lytt på programmet:

https://winetravels.one/onewebmedia/AskerKrigen-1.mp3