torsdag 23. juni 2022

De svarte årene

Skaugum fotografert etter krigen.
(Foto: Asker bibliotek/Lokalsamlingen)

De svarte årene har vi kalt denne artikkelen. Det var Askers prest og lokalhistoriker Hans Christen Mamen som brukte tittelen Den svarte dagen på det innledende kapittelet i sin bok Asker under okkupasjonen.
Som vi ser andre steder i dag, blir land andre steder i Europa også forsøkt tatt med vold av større naboland.
I 1940 valset den tyske okkupasjonsmakten over Norge.
Men den norske folkeviljen klarte ikke okkupasjonsmakten å knekke. Mange snek seg til å høre på radiosendinger fra London. Noen bistod jøder med å flykte til Sverige, andre deltok på ulike vis i arbeidet knyttet til motstandsbevegelsen Hjemmestyrkene og Milorg.

Gå inn på lenken under og lytt på programmet:

https://winetravels.one/onewebmedia/AskerKrigen-1.mp3

søndag 22. mai 2022

Med tunge bører gjennom Vestmarka

Bratte åssider gjør det vanskelig å bringe tunge
bører gjennom Vestmarka.
Utgangspunktet i dette programmet er der Oldtidsveien kommer opp fra gamle Vakås gård og krysser Kongeveien og opp til den gamle gården Fjelken.
Vi vil holde fast ved forutsetningen om at de gamle oldtidsveiene gikk så rett som mulig fra gård til gård. I en tid uten transportmidler annet enn hest, så var det vel ingen som hadde behov for å gå mer enn nødvendig.
Men nå har vi altså kommet opp til gården Fjelken, som vi kaller den i dag.

Vil du høre dette radioprogrammet, kan du gå inn på lenken:
https://soundcloud.com/carl-erik-christoffersen/tunge-saltborer-gjennom-vestmarka

torsdag 14. april 2022

Salt til maten?

Hadde Askerbøringene salt til maten? Spørsmålet er relevant, for trolig mer enn tusen år tilbake i tid og kanskje tidligere, begynte de produksjon av salt fra Oslofjorden.
En av dem vi har intervjuet er tidligere leder av Asker og Bærum historielag, Jan Martin Larsen. Han har interessert seg for dette temaet og hentet inn mye kunnskap om lokalhistorien.

Hvis du vil høre programmet om saltproduksjonen og -trafikken her i Asker, kan du gå inn på lenken:
https://winetravels.one/onewebmedia/SaltTilMaten.mp3

søndag 27. mars 2022

Banoffee pie

Ian Dowding og assistent Pippa Brown skal lære
oss å lage Banoffee pie.
Et av de første områder jeg arrangerte en gruppereise, var til Sør-England – nærmere bestemt Kent og Sussex. Hvorfor valgte jeg det området? Jo, før vin fra Kent og Sussex var mulig å få kjøpt på Vinmonopolet, tok jeg med meg en gruppe ned dit vinen ble laget og fikk smakt på den i sine naturlige omgivelser.
Egentlig reiste vi på kulturreiser! Konseptet for mine reiser var vin og mat – og å smake på den lokale vin der den lages og gjerne sammen med de lokale matretter (som vi lærte å lage selv gjennom matkurs).

onsdag 16. mars 2022

En festlig aften i Kunstnerdalen

Velkommen på fest hos Otto og Tilla Valstad

Otto og Tilla Valstads hjem, Øvre Hvalstad
(i dag Asker Museum).
Av flere grunner har Hvalstad og Asker trukket en rekke av Norges mest kjente kunstnere til seg. Vi kan lett forstå malerne, som fant spennende motiver i omgivelsene. Men også forfattere kom til Asker – kanskje fordi de fant roen her – med storbyen Kristiania på to armlengders avstand.
Denne gangen skal vi altså besøke gården som ble kalt Øvre Valstad. Der bodde maleren og illustratøren Otto Valstad sammen med sin kone Tilla. Her var Otto Valstad vokst opp og i 1902 flyttet han tilbake til gården. Stedet ble raskt et midtpunkt og samlingssted for kunstnerne, når de ikke jobbet, men ville hygge seg litt.
Gå inn på lenken under og hør programmet:

lørdag 26. februar 2022

Svenskene tilbake på Ravnsborg - Hva skjedde?

Del 4: Da Den Store Nordiske krig kom til Asker

Ravnsborg på 1800-tallet. Malt av Frits Thaulow.
(Faksimile fra boken Gjellebekk Skanse av
Siv Tove Tangerud Andersson)
Angrepene mot Gjellebekk skanse mislyktes for de svenske dragonene. Først ville Karl XII ta Akershus festning. Deretter ville han gi den norske hæren ved Gjellebekk så mye juling at de ga opp sitt forsvar. Da ville han ha de norske myndigheter – Slottsloven – i sin hule hånd og fri Kongevei opp til sølvgruvene på Kongsberg.
Men som vi hørte i forrige program gikk ikke noe av denne planen som han hadde planlagt.

Hvis du vil høre siste program om Karl XIIs tropper i Asker, kan du gå inn her: Svenskene tilbake på Ravnsborg

fredag 11. februar 2022

Svenskene angriper!

Del 3: Da Den Store Nordiske krig kom til Asker

Andreas Hauges framstilling av de svenske
dragoner i angrep (faksimile fra boken Gjellebekk
Skanse - En samling historier).
Den 23. mars (mellom kl 16 og 17) angrep de svenske dragonene til Karl XII forpoststillingene foran Gjellebekk skanser (på høyden ovenfor dagens Liertoppen kjøpesenter). De svenske soldatene måtte først ta seg opp Kongeveien opp fra Lierskogen. Deretter passerte de Gjellebekk skysstasjon, for så å ri rett inn i skansenes forpoststillinger. I de norske rapportene står det 500 dragoner gikk til angrep med forferdelige skrik.


Her kan du høre det tredje programmet i denne serien:
Svenskene Angriper!